Gavekort: Laksefiske

Gi en gave som betyr noe! Et gavekort laksefiske i Målselva kan bli årets beste gave, og noe som mottakeren vil huske i lang tid.

Dette gavekortet inneholder 1 fiskekort for 1 fiskeperiode (12 timer) på et av våre flotteste laksevald i Målselva. Mottakeren velger selv hvilken dato gavekortet innløses, så fremst vi har ledige vald på gitt tidspunkt. Vi ber derfor om at mottakeren kontakter oss så raskt som mulig for å avtale dato og tidspunkt.

kr995,00

Beskrivelse

Laksefiske i Målselva er en spennende opplevelse! Elva strekker seg over 85 km i hoveddalføret, med fiskestrekning på totalt 130 km om man tilregner sideelver som også har lakseoppgang. Målselva er den største elva i Troms, og ei av norges beste lakseelver. Målselva har siden nybyggerne kom på slutten av 1700-tallet, vært en viktig lakseelv, både for sportsfiskere og lokalbefolkningens matauk. Nedre deler av Målselva er spesielt kjent for godt sjøørretfiske, mens laksen går helt opp til Dividalen. I deler av Målselva er det tillatt med båtfiske.

Fisket i Målselva følger de generelle bestemmelsene for fiskeredskaper jfr. Lakse- og innlandsfiskloven. Det er spesielle forbud mot å fiske med reke, agnfisk og oter. Det er ikke adgang til å benytte huk/klepp ved landing av laks i Målselva.

Fisket i Målselva starter den 15. juni kl. 00.00. Fra kulpen i Målselvfossen og nedover i vassdraget varer laksefisket fram til 17. august, mens det er tillatt med fiske etter sjøørret fram til 14. september. Andre anadrome fiskearter tilbakesettes. Ovenfor Målselvfossen varer fiskesesongen fram til 26. august. Det kan fiskes etter innlandsfisk over Målselvfossen fra 1. juni, men eventuell fangst av anadrom fisk tilbakesettes i perioden 1.-15. juni.

Les mer om laksefiske her! 

Vi minner om at alle voksne over 18 år må betale fiskeravgift for å få lov til å fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag.
Klikk her for å lese mer om fiskeravgiften.