Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser for individuelle bookinger

Generelle betingelser

Alle bookinger gjøres hos Up in the Arctic AS (org. nr. 932 534 797), selskapet som eier Visit Bardufoss. Vi er en tilbyder av aktiviteter og overnatting lokalisert i Troms, og Up in the Arctic AS og Visit Bardufoss vil heretter refereres til som vi

Individuelle bookinger regnes som bookinger for inntil 5 personer. Dersom bookingen inkluderer 6 personer eller mer, defineres den som en gruppebooking, og faller dermed under vilkår og betingelser for grupper (se nedenfor). 

Heretter vil besøk som begrenser seg til dagtid uten overnatting omtales som aktiviteter, mens besøk som inkluderer overnatting omtales som opphold. 

All informasjon som befinner seg på nettsidene våre er, så vidt vi vet og tror, korrekt på publiseringstidspunktet. Vi vil gi deg informasjon dersom det kommer endringer som er fundamentale for kontrakten eller som vi tror vil påvirke din fornøyelse av besøket.

Booking av aktiviteter og opphold

For aktiviteter ber vi om full betaling ved tidspunktet for booking. 

For lengre opphold ber vi om innbetaling av fullstendig beløp 14 dager før oppholdet starter.

Hvis Visit Bardufoss ikke mottar betalingen innen fristen har utløpt, vil bookingen kanselleres i sin helhet.

Reservasjoner

Vi aksepterer dessverre ikke reservasjoner av aktiviteter eller opphold, vi aksepterer kun direkte bookinger. Hvis du derimot booker aktiviteter eller opphold og deretter ombestemmer deg, kan du kansellere bookingen uten kostnader innen 14 dager før aktiviteten eller oppholdet starter.

Kanselleringer

Dersom du må kansellere aktivitet eller opphold kan du sende oss en e-post. Vi gir refusjoner på følgende betingelser: 

 • Kansellering av bookinger gjort inntil 14 dager før aktiviteten eller oppholdet starter refunderes med 100% av totale kostnader
 • Kansellering av bookinger gjort inntil 7 dager før aktiviteten eller oppholdet starter refunderes med 50% av totale kostnader
 • Kansellering av bookinger gjort senere enn 7 dager før aktiviteten eller oppholdet starter refunderes ikke, og hele beløpet blir belastet
 • No-show blir belastet 100% av totale kostnader
 
For overnattinger og opphold ved Rundhaug Gjestegård gjelder egne bestemmelser for kansellering. Se under.

Kansellering av hotellrom

Dersom du må kansellere overnatting eller opphold ved Rundhaug Gjestegård kan du sende oss en e-post. Vi gir refusjoner på følgende betingelser:

 • Kansellering av bookinger for 1-5 personer gjort inntil 24 timer før innsjekking refunderes med 100% av totale kostnader
 • Kansellering av bookinger for 1-5 personer gjort senere enn 24 timer før innsjekk belastes 100%.
 • No-show blir belastet med 100% av totale kostnader.
 
Dersom bookingen omfatter flere enn 14 personer, gjelder regler for gruppebookinger. 

Endre bookingen

Dersom du ønsker å gjøre endringer i din booking vil vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg, men vi kan ikke garantere at vi kan imøtekomme din forespørsel. Ønsker om endringer må gjøres via e-post. 

Tilleggsinformasjon

Naturopplevelser kan aldri garanteres. Selv om vi kan anbefale «beste tidspunkt» for en aktivitet, kan vi aldri garantere at du vil oppleve det du kom for, for eksempel elg eller nordlys. 

Fordi vi jobber med ville dyr og naturfenomener, vil suksessraten være avhengig av Naturen. Vi ber deg derfor om å gjøre rom for endringer i den opprinnelige planen for aktiviteten. Dersom vi ikke er i stand til å tilby en spesifikk aktivitet eller et spesifikt opphold på grunn av uforutsette naturhendelser, vil du kunne bli tilbudt en lignende aktivitet. 

Utendørsaktiviteter er også avhengig av vær og føre. Dersom vi er nødt til å kansellere en aktivitet eller et opphold på grunn av ekstremværshendelser, vil du kunne bli tilbudt en aktivitet eller et opphold tilpasset forholdene. Vær oppmerksom på at endringer kan skje på kort varsel, selv samme dag.

Dine forpliktelser som gjest

 • Husk at kontaktinformasjonen som du oppgir ved booking er den eneste muligheten vi har for å kontakte deg. Vennligst påse at informasjonen du gir er korrekt. 
 • Vennligst les bookingbekreftelsen nøye og sjekk at dato/tider og produkter/tjenester er booket i henhold til dine ønsker. 
 • Følg regler og instruksjoner som gjelder ved bruk av overnattingsmuligheter, transport, aktiviteter o.l. Du er ansvarlig for ødeleggelser som er resultat av ditt eller ditt selskaps uforsiktige oppførsel overfor Visit Bardufoss’ eiendom.
 • Når du booker aktivitet eller opphold hos oss, vennligst gi oss informasjon om funksjonsnedsettelser, matallergier eller andre utfordringer som kan være verdifullt for oss å vite om. Vennligst spesifiser hvilke utfordringer og behov du har før ankomst. 

Klager/tvister

Avvik som oppstår i løpet av aktivitet eller opphold må umiddelbart rapporteres til personalet hos Visit Bardufoss. Dersom du ikke rapporterer klager eller avvik umiddelbart etter endt aktivitet eller under oppholdet, og på denne måten forhindret Visit Bardufoss i å rette opp i avvik, kan du ikke kreve kompensasjon i etterkant. Om du ikke er fornøyd med gitt kompensasjon, må du kontakte Visit Bardufoss innen 14 dager etter avsluttet aktivitet eller opphold. 

Force majeure

Force majeure refererer til uvanlige, uforutsette og uunngåelige hendelser som er utenfor arrangørens kontroll, og som forhindrer kontrakten i å fullføres. Dette er omstendigheter som arrangøren ikke kunne, med rimelige hjelpemidler, ha forutsett og derfor ikke kunne unngått. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, krig, frykt for krig, opptøyer, sivil ulydighet eller streik, myndighetstiltak, terrorhandlinger, natur- eller industrikatastrofer, brann, alvorlige værforhold, flom, stengte flyplasser, tekniske problemer, vedlikeholdsproblemer og uforutsette endringer gjort av flyselskap slik som endringer i tidsplan, forstyrrelser på IT-infrastruktur (inkluderer, men ikke begrenset til, egne nettsider). Under disse forhold er arrangøren fritatt for forpliktelser eller andre konsekvenser. 

Med forbehold om endringer

Visit Bardufoss forbeholder seg retten til å endre tidspunkter, priser, innbetalingsmetoder og rabattbetingelser etter ønske. Priser for kommende sesong er alltid foreløpige og kan endres. 

Vilkår og betingelser for gruppebookinger

Generelle betingelser

Alle bookinger gjøres hos Up in the Arctic AS (org. nr. 932 534 797), selskapet som eier Visit Bardufoss. Vi er en tilbyder av aktiviteter og overnatting lokalisert i Troms, og Up in the Arctic AS og Visit Bardufoss vil heretter refereres til som vi

Gruppebookinger regnes som bookinger gjort for 6 personer eller flere. Dersom bookingen gjelder for færre enn 6, defineres det som en individuell booking, og faller dermed under vilkår og betingelser for individuelle (se over). 

Heretter vil besøk som begrenser seg til dag- eller kveldstid uten overnatting omtales som aktiviteter, mens besøk som inkluderer overnatting omtales som opphold. 

All informasjon som befinner seg på nettsidene våre er, så vidt vi vet og tror, korrekt på publiseringstidspunktet. Vi vil gi deg informasjon dersom det kommer endringer som er fundamentale for kontrakten eller som vi tror vil påvirke din fornøyelse av besøket.

Booking av aktiviteter og opphold

For aktiviteter ber vi om full betaling ved tidspunktet for booking. 

For lengre opphold ber vi om innbetaling av fullstendig beløp 14 dager før oppholdet starter.

Hvis Visit Bardufoss ikke mottar betalingen innen fristen har utløpt, vil bookingen kanselleres i sin helhet.

Kanselleringer

Dersom du må kansellere aktivitet eller opphold kan du sende oss en e-post. Vi gir refusjoner på følgende betingelser: 

 • Kansellering av bookinger gjort inntil 6 uker før aktiviteten eller oppholdet starter refunderes med 100% av totale kostnader
 • Kansellering av bookinger gjort inntil 4 uker før aktiviteten eller oppholdet starter refunderes med 50% av totale kostnader
 • Kansellering av bookinger gjort senere enn 4 uker før aktiviteten eller oppholdet starter refunderes ikke, og hele beløpet blir belastet
 • No-show blir belastet med 100% av totale kostnader
 

Dersom du må kansellere aktivitet eller opphold for deler av gruppen gjelder følgende: 

 • Ved kansellering av 50% eller mer av gruppen, må endringen skje per e-post innen 6 uker før aktiviteten eller oppholdet starter
 • Ved kansellering av 49% eller mindre av gruppen, må endringen skje per e-post innen 4 uker før aktiviteten eller oppholdet starter.

Endre bookingen

Dersom du ønsker å gjøre endringer i din booking vil vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg, men vi kan ikke garantere at vi kan imøtekomme din forespørsel. Ønsker om endringer må gjøres via e-post. 

Tilleggsinformasjon

Naturopplevelser kan aldri garanteres. Selv om vi kan anbefale «beste tidspunkt» for en aktivitet, kan vi aldri garantere at du vil oppleve det du kom for, for eksempel elg eller nordlys. 

Fordi vi jobber med ville dyr og naturfenomener, vil suksessraten være avhengig av Naturen. Vi ber deg derfor om å gjøre rom for endringer i den opprinnelige planen for aktiviteten. Dersom vi ikke er i stand til å tilby en spesifikk aktivitet eller et spesifikt opphold på grunn av uforutsette naturhendelser, vil du kunne bli tilbudt en lignende aktivitet. 

Utendørsaktiviteter er også avhengig av vær og føre. Dersom vi er nødt til å kansellere en aktivitet eller et opphold på grunn av ekstremværshendelser, vil du kunne bli tilbudt en aktivitet eller et opphold tilpasset forholdene. Vær oppmerksom på at endringer kan skje på kort varsel, selv samme dag.

Dine forpliktelser som gjest

 • Husk at kontaktinformasjonen som du oppgir ved booking er den eneste muligheten vi har for å kontakte deg. Vennligst påse at informasjonen du gir er korrekt. 
 • Vennligst les bookingbekreftelsen nøye og sjekk at dato/tider og produkter/tjenester er booket i henhold til dine ønsker. 
 • Følg regler og instruksjoner som gjelder ved bruk av overnattingsmuligheter, transport, aktiviteter o.l. Du er ansvarlig for ødeleggelser som er resultat av ditt eller ditt selskaps uforsiktige oppførsel overfor Visit Bardufoss’ eiendom.
 • Når du booker aktivitet eller opphold hos oss, vennligst gi oss informasjon om funksjonsnedsettelser, matallergier eller andre utfordringer som kan være verdifullt for oss å vite om. Vennligst spesifiser hvilke utfordringer og behov du har før ankomst. 

Klager/tvister

Avvik som oppstår i løpet av aktivitet eller opphold må umiddelbart rapporteres til personalet hos Visit Bardufoss. Dersom du ikke rapporterer klager eller avvik umiddelbart etter endt aktivitet eller under oppholdet, og på denne måten forhindret Visit Bardufoss i å rette opp i avvik, kan du ikke kreve kompensasjon i etterkant. Om du ikke er fornøyd med gitt kompensasjon, må du kontakte Visit Bardufoss innen 14 dager etter avsluttet aktivitet eller opphold. 

Force majeure

Force majeure refererer til uvanlige, uforutsette og uunngåelige hendelser som er utenfor arrangørens kontroll, og som forhindrer kontrakten i å fullføres. Dette er omstendigheter som arrangøren ikke kunne, med rimelige hjelpemidler, ha forutsett og derfor ikke kunne unngått. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, krig, frykt for krig, opptøyer, sivil ulydighet eller streik, myndighetstiltak, terrorhandlinger, natur- eller industrikatastrofer, brann, alvorlige værforhold, flom, stengte flyplasser, tekniske problemer, vedlikeholdsproblemer og uforutsette endringer gjort av flyselskap slik som endringer i tidsplan, forstyrrelser på IT-infrastruktur (inkluderer, men ikke begrenset til, egne nettsider). Under disse forhold er arrangøren fritatt for forpliktelser eller andre konsekvenser. 

Med forbehold om endringer

Visit Bardufoss forbeholder seg retten til å endre tidspunkter, priser, innbetalingsmetoder og rabattbetingelser etter ønske. Priser for kommende sesong er alltid foreløpige og kan endres. 

Vilkår og betingelser for turoperatører

Generelle betingelser

Alle bookinger gjøres hos Up in the Arctic AS (org. nr. 932 534 797), selskapet som eier Visit Bardufoss. Vi er en tilbyder av aktiviteter og overnatting lokalisert i Troms, og Up in the Arctic AS og Visit Bardufoss vil heretter refereres til som vi

En turoperatør defineres som et reisebyrå som spesialiserer seg i pakkereiser. Turoperatører booker aktiviteter eller opphold på vegne av sine kunder. Kontrakter som inngås mellom Visit Bardufoss og turoperatører vil forhandles.

All informasjon som befinner seg på nettsidene våre er, så vidt vi vet og tror, korrekt på publiseringstidspunktet. Vi vil gi deg informasjon dersom det kommer endringer som er fundamentale for kontrakten eller som vi tror vil påvirke gjestens fornøyelse av besøket.

Bókun

Et utvalg av aktivitetene vi tilbyr er tilgjengelig på bookingplatformen Bókun.io. Dersom ditt selskap er registrert som en OTA på Bókun Marketplace-plattformen og ønsker å videreselge våre aktiviteter, ber vi deg om å ta kontakt med oss via e-post eller Bókun Marketplace.